Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), w związku z naszą współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby Państwo byli poinformowani kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z poniżej przedstawionymi zasadami.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OE POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pilźnie (39-220), przy ul. Błonia 5. Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod e-mail: pbielecka@organicenergy.eu lub zadzwoń pod numer                                 +48 14 672 31 15
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień oraz wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania ofert w ramach współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.
  4. Administrator może upoważnić inne osoby współpracujące na rzecz Administratora, do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu wykonania obowiązków prawnych. Jednocześnie informujemy, iż zostaną one zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
  5. Inspektorem Ochrony Danych jest Kinga Haptaś. W celu kontaktu, wyślij wiadomość pod e-mail: kinga.haptas@tis.com.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 572 357 694.
  6. Osobie, której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania celów określonych w pkt.2. Maksymalnie przez okres wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).
  8. Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będziemy je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Administrator nie przeniesie ani nie przekaże żadnych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy bez spełnienia warunków określonych w art. 44-49 RODO, w tym warunków dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez jego organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

POLSKA
OE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Błonia 5
39-220 Pilzno, Polska
Telefon: +48 14 672 31 15
NIEMCY
OE Organicenergy GmbH
Grossbeerenstr 2-10
12107 Berlin, Germany
Telefon: +49 30 2215 20282
ZOSTAŃ DYSTRYBUTOREM
info@organicenergy.eu
+48 14 672 31 15
Napisz wiadomośćREGULAMIN SKLEPU